Centre d'addiccions de la Catalunya Central
Berga - Manresa

Rehabilitacion adiccion Berga Manresa

Addiccions a...
Alcohol, cocaïna, cànnabis, joc, apostes esportives, addicció a les pantalles, dependència emocional, benzodiazepines

grupo adicciones berga manresa

Grups de terapia a Berga i a Manresa

Les teràpies grupals, d'ajuda mútua, és el mètode més eficaç i eficient per recuperar-se de les addiccions i tornar a tenir una vida plena.

Teràpia individual per rehabilitar-se de les addiccions

Compaginar la teràpia grupal amb la individual fa que s'avanci molt més en el procés ja que permeten una introspecció més profunda i per tant, una rehabilitació més equilibrada.

terapia individual adicciones